Racjonalna ilość methylglyoxalu w miodach manuka MGO

Racjonalna ilość methylglyoxalu w miodach manuka MGO

Ilość methylglyoxalu zawarta w miodach oznaczonych jako ‘manuka’ może wynosić nawet do 2000 mg/kg.

 

Warto jednak zwrócić uwagę na dwie zasadnicze sprawy związane z ilością methylglyoxalu a jakością miodów:

 

  • Wysokie stężenie methylgloxalu jest możliwe do uzyskania jednak często jest ono związane z niedopuszczalnym przegrzaniem miodu, a to w efekcie prowadzi to utraty właściwości produktu. Przegrzanie miodu prowadzi do utraty jego cennych właściwości i powstania dużych ilości 5-hydroksymethylfurfuralu (HMF). Stężenie HMF powyżej 40mg/kg miodu nie jest dopuszczone normą dla miodów – jego wyższe stężenie nie jest dopuszczalne w miodach a wysokie jest charakterystyczne dla miodów sztucznych lub może świadczyć o zafałszowaniu składu miodu.

 

  • Jednocześnie liczba diastazowa miodów, która opisuje ich aktywność biologiczną, w miodach o wysokim stężeniu MGO może wyraźnie spadać ze względu neutralizującą dla aktywności enzymów funkcję methylgloxalu. W miodach liczba ta powinna wynosić min 8.

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy dany słoik miodu manuka zawiera deklarowaną na etykiecie ilość methylgloxalu, możesz poprosić o certyfikat potwierdzający badanie jego zawartości. W takim przypadku warto zapytać się o aktualne badanie methylglyoxalu dla poszczególnej partii produktu. Kontaktując się z dystrybutorem, podaj numer partii oznaczony na etykiecie. Ponadto wybieraj stężenia methylglyoxalu z bezpiecznego zakresu do ok. 550 mg/kg. Wyższa zawartość methylglyoxalu w produkcie rynkowym może być związana z nie spełnieniem wymogów handlowych stawianych miodom jako produktowi przeznaczonemu do spożycia. (zostało to potwierdzone niezależnymi badaniami miodów o zawartości methylogloxalu powyżej 550+ i wyższych wykonanych dla kilku producentów miodów manuka w tym własnych)