Jakość Miodów Manuka

Jakość handlowa wybranych miodów manuka dostępnych na polskim rynku została przeanalizowana i omówiona w publikacji „Omówienie wyników analiz miodów manuka sprowadzanych na polski rynek”. Badanie przeprowadzono w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod przewodnictwem dr hab. inż. Dety Łuczyckiej, prof. nadzwyczajnej. Porównano próbki 9 różnych producentów – łącznie 45 próbek miodu manuka, pod względem wyznaczników określających ich jakość handlową, czyli zawartość: HMF i liczba diastazowa. Główne wnioski z badania to, że: w klasach miodów o wyższej deklaracji MGO (powyżej...

Omówienie wyników analiz miodów manuka sprowadzanych na polski rynek

Autorzy m.in: dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;   Styczeń 2016 Poniższych tekst zawiera obszerne skróty z publikacji. Pełna wersja publikacji dostępna jest na serwerze uczelni: www.academia.edu   Problem fałszowania produktów spożywczych jest dość powszechny – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi stałe kontrole w tym zakresie jednak, pomimo wykrywania wielu zafałszowań (dla niektórych produktów ponad 30% kontrolowanych próbek nie spełnia wymogów) skala zjawiska nie wydaje się maleć.   Miód manuka nie podlega urzędowej kontroli jakości w naszym kraju [Wilczyńska 2013]....

Cel pracy, materiał i metody badawcze

Celem pracy było porównanie wyznaczników określających jakość miodu manuka importowanego i dystrybuowanego na polskim rynku. Za kryterium oceny przyjęto wskaźniki: HMF, liczba diastazowa. Ponadto podjęto próbę weryfikacji oznaczeń MGO stosowanych na opakowaniach miodów manuka. Szczególną uwagę zwrócono na miody o wysokich ilościach methylygloxalu, deklarowanych przez producentów, czy odpowiadają one ich rzeczywistym ilościom w danej partii miodu.   Przebadano 45 próbek miodu manuka pochodzących od różnych dostawców, oferowanych do sprzedaży w Polsce w latach 2014 - 2015. Próbki miodów zostały zakupione u dystrybutorów...

Wyniki badania

Jako pierwsze przeprowadzano badania poziomu HMF – uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 1. Większość badanych próbek miodów wykazywała wartości HMF na poziomie powyżej średnich wartości charakterystycznych dla miodów polskich, czyli powyżej 10. Dla 5 próbek zanotowano wartości przekraczające dopuszczalną ilość - 40 mg/kg. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja ta nie miała miejsca w przypadku miodów o oznaczeniu MGO poniżej 500 mg/kg miodu, a pojawiła się w grupie miodów o wysokiej zawartości methylglyoxalu, a więc o najwyższej deklarowanej wartości prozdrowotnej. Dla...

Podsumowanie

  W klasach miodów o wyższej deklaracji MGO (powyżej 500 mg/kg) jakość handlowa produktów spada (wartości HMF są zbyt wysokie, a liczba diastazowa jest zbyt niska). Za prawidłowe, pod względem wartości methylglyoxalu oraz jakości handlowej można uznać miody manuka z oznaczeniem typu MGO w przedziale od 0 do 499 mg methylglyoxalu na kg miodu....

Piśmiennictwo

Bang L. M., Buntting C., Molan P. The effect of dilution on the rate of hydrogen peroxide production in honey and its implications for wound healing. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2003;9(2):267–273. doi: 10.1089/10755530360623383 Efem S. Clinical observations on the wound healing properties of honey. British Journal of Surgery. 1988;75(7):679–681. doi: 10.1002/bjs.1800750718.] Gethin G., Cowman S. Case series of use of Manuka honey in leg ulceration. International Wound Journal. 2005;2(1):10–15. doi: 10.1111/j.1742-4801.2005.00078.x.] Islam A., Khalil I., Islam N., Moniruzzaman M., Mottalib A., Sulaiman S....