METODA MGO

Metody określania jakości Miodu Manuka

Od kiedy zaobserwowano, że spożywanie miodu manuka stało się popularne, przeprowadzono wiele badań w celu ustalenia metody określania jakości tych miodów oraz rozpoznania substancji dla nich charakterystycznych. Już w latach 60-tych XX w. było wiadomo, że miód posiada potencjał utleniający (PA, ang. Peroxide Activity), związany z obecnym w nim nadtlenkiem wodoru (znanym powszechnie jako woda utleniona). Powstający w miodzie nadtlenek wodoru jest szybko rozkładany i nie zapewnia stabilnych i długotrwałych właściwości antybakteryjnych, stąd nie podjęto się wykorzystywania potencjału PA do opisywania...

Skala MGO

Profesor Thomas Henle jest autorytetem w dziedzinie badania żywności w Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi współpracownikami z Politechniki w Dreźnie (Niemcy) odkrył, że czynnikiem wyraźnie charakterystycznym dla miodu manuka jest methylglyoxal (MGO). Związek ten występuje w miodzie manuka w niespotykanych nigdzie indziej wysokich ilościach. Henle opisał wyniki swoich badań w artykule Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys opublikowanym w Molecular Nutrition & Food Research Journal w styczniu 2008r.     [blockquote text='Methylglyoxal (znany także...

Racjonalna ilość methylglyoxalu w miodach manuka MGO

Ilość methylglyoxalu zawarta w miodach oznaczonych jako ‘manuka’ może wynosić nawet do 2000 mg/kg.   Warto jednak zwrócić uwagę na dwie zasadnicze sprawy związane z ilością methylglyoxalu a jakością miodów:   Wysokie stężenie methylgloxalu jest możliwe do uzyskania jednak często jest ono związane z niedopuszczalnym przegrzaniem miodu, a to w efekcie prowadzi to utraty właściwości produktu. Przegrzanie miodu prowadzi do utraty jego cennych właściwości i powstania dużych ilości 5-hydroksymethylfurfuralu (HMF). Stężenie HMF powyżej 40mg/kg miodu nie jest dopuszczone normą dla miodów - jego wyższe...