Skala MGO

Skala MGO

Profesor Thomas Henle jest autorytetem w dziedzinie badania żywności w Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi współpracownikami z Politechniki w Dreźnie (Niemcy) odkrył, że czynnikiem wyraźnie charakterystycznym dla miodu manuka jest methylglyoxal (MGO). Związek ten występuje w miodzie manuka w niespotykanych nigdzie indziej wysokich ilościach. Henle opisał wyniki swoich badań w artykule Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys opublikowanym w Molecular Nutrition & Food Research Journal w styczniu 2008r.

 

2-METODY-MGO-UMF_e

 

Methylglyoxal (znany także jako acetylformaldehyd) to dwukarbonylowy związek chemiczny. Jego niewielkie ilości powstają na drodze glikolizy w organizmie człowieka oraz w innych tkankach roślinnych i zwierzęcych. Ilościową zawartość methylglyoxalu w produktach spożywczych ilustruje tabela 1. Zawartość methylglyoxalu mierzy się za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej - HPLC (ang. high-performance liquid chromatography) w akredytowanych do tego celu laboratoriach.

 

PRODUKT SPOŻYWCZY ZAWARTOŚĆ MGO
Miód manuka 38-829 mg/kg
Inne rodzaje miodów 0-135 mg/kg
Sos sojowy 8,7 mg/l
Chleb 0,79 mg/kg
Napoje alkoholowe 0-26 1,5 mg/l
Czarna kawa parzona 7 mg/l
Oliwa z oliwek 0,61 mg/l
Napoje bezalkoholowe słodzone syropem fruktozowym 23,5-267 mg/l
Ser cheddar 10,89 mg/kg
Ser mozzarella 4.06 mg/kg
Piwo 0,072 mg/l
Wino 0,65 – 2,88mg/l
Tabela 1. Zawartość methylglyoxalu w wybranych produktach spożywczych.

Źródło: Committee on toxicity of chemicals in food, consumer products and the environment http://cot.food.gov.uk/sites/default/files/cot/cotstatementmg200904.pdf

 

2-METODY-MGO-UMF_d

 

Profesor T. Henle we współpracy z jednym z producentów miodu manuka – firmą Manuka Health New Zealand Ltd. stał się twórcą i pionierem w określeniu jakości miodu manuka wyrażanych w ilościowej zawartości methylglyoxalu. Zastosowanie skali MGO stało się początkiem nowych standardów. Wartości liczbowe przy symbolu MGO informują konsumenta o koncentracji methylglyoxalu w konkretnym opakowaniu w przeliczeniu na kilogram miodu (np. MGO™ 400+ oznacza, że zawartość methylglyoxalu w tym konkretnym miodzie manuka wynosi minimum 400 mg/kg).

 

Pomiar zawartości methylgloxalu w losowych próbkach Miodu Manuka MGO® wykazał znacznie wyższą koncentrację tego związku w porównaniu z deklarowaną na etykiecie minimalną ilością. I tak faktyczne zawartości methylgloxalu dla Miodów Manuka MGO® 400+ i 550+ wyniosły odpowiednio 620 i 750 mg/kg. Należy jednak mieć na uwadze, że znaczne podwyższenie stężenia methylgloxalu nie jest regułą.

 

Certyfikacja miodu manuka skalą MGO spełnia wymogi stawiane testom chemicznym przeznaczonym do oznaczania jakości żywności. Metoda została poddana do publicznej wiadomości, jest powtarzalna i możliwa do wykonania w dowolnym akredytowanym w tym celu laboratorium zajmującym się badaniem żywności. Skala błędu wynosi zaledwie 2%, co daje gwarancję faktycznej zawartości składnika w produktach oznaczonych symbolem MGO.