Metody określania jakości Miodu Manuka

Metody określania jakości Miodu Manuka

Od kiedy zaobserwowano, że spożywanie miodu manuka stało się popularne, przeprowadzono wiele badań w celu ustalenia metody określania jakości tych miodów oraz rozpoznania substancji dla nich charakterystycznych.

Już w latach 60-tych XX w. było wiadomo, że miód posiada potencjał utleniający (PA, ang. Peroxide Activity), związany z obecnym w nim nadtlenkiem wodoru (znanym powszechnie jako woda utleniona). Powstający w miodzie nadtlenek wodoru jest szybko rozkładany i nie zapewnia stabilnych i długotrwałych właściwości antybakteryjnych, stąd nie podjęto się wykorzystywania potencjału PA do opisywania poszczególnych rodzajów miodu. Obecnie do najczęściej wykorzystywanych metod certyfikacji pochodzenia i jakości miodu manuka zalicza się mierzenie zawartości methylglyoxalu (najczęściej znanej jako MGO).