Author:root

Jakość handlowa wybranych miodów manuka dostępnych na polskim rynku została przeanalizowana i omówiona w publikacji „Omówienie wyników analiz miodów manuka sprowadzanych na polski rynek”. Badanie przeprowadzono w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod przewodnictwem dr hab. inż. Dety Łuczyckiej, prof. nadzwyczajnej. Porównano próbki 9 różnych producentów – łącznie 45 próbek miodu manuka, pod względem wyznaczników określających ich jakość handlową, czyli zawartość: HMF i liczba diastazowa. Główne wnioski z badania to, że: w klasach miodów o wyższej deklaracji MGO (powyżej...

Omówienie wyników analiz miodów manuka sprowadzanych na polski rynek

Autorzy m.in: dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;   Styczeń 2016 Poniższych tekst zawiera obszerne skróty z publikacji. Pełna wersja publikacji dostępna jest na serwerze uczelni: www.academia.edu   Problem fałszowania produktów spożywczych jest dość powszechny – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi stałe kontrole w tym zakresie jednak, pomimo wykrywania wielu zafałszowań (dla niektórych produktów ponad 30% kontrolowanych próbek nie spełnia wymogów) skala zjawiska nie wydaje się maleć.   Miód manuka nie podlega urzędowej kontroli jakości w naszym kraju [Wilczyńska 2013]....

Cel pracy, materiał i metody badawcze

Celem pracy było porównanie wyznaczników określających jakość miodu manuka importowanego i dystrybuowanego na polskim rynku. Za kryterium oceny przyjęto wskaźniki: HMF, liczba diastazowa. Ponadto podjęto próbę weryfikacji oznaczeń MGO stosowanych na opakowaniach miodów manuka. Szczególną uwagę zwrócono na miody o wysokich ilościach methylygloxalu, deklarowanych przez producentów, czy odpowiadają one ich rzeczywistym ilościom w danej partii miodu.   Przebadano 45 próbek miodu manuka pochodzących od różnych dostawców, oferowanych do sprzedaży w Polsce w latach 2014 - 2015. Próbki miodów zostały zakupione u dystrybutorów...

Wyniki badania

Jako pierwsze przeprowadzano badania poziomu HMF – uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 1. Większość badanych próbek miodów wykazywała wartości HMF na poziomie powyżej średnich wartości charakterystycznych dla miodów polskich, czyli powyżej 10. Dla 5 próbek zanotowano wartości przekraczające dopuszczalną ilość - 40 mg/kg. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja ta nie miała miejsca w przypadku miodów o oznaczeniu MGO poniżej 500 mg/kg miodu, a pojawiła się w grupie miodów o wysokiej zawartości methylglyoxalu, a więc o najwyższej deklarowanej wartości prozdrowotnej. Dla...

Podsumowanie

  W klasach miodów o wyższej deklaracji MGO (powyżej 500 mg/kg) jakość handlowa produktów spada (wartości HMF są zbyt wysokie, a liczba diastazowa jest zbyt niska). Za prawidłowe, pod względem wartości methylglyoxalu oraz jakości handlowej można uznać miody manuka z oznaczeniem typu MGO w przedziale od 0 do 499 mg methylglyoxalu na kg miodu....

Piśmiennictwo

Bang L. M., Buntting C., Molan P. The effect of dilution on the rate of hydrogen peroxide production in honey and its implications for wound healing. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2003;9(2):267–273. doi: 10.1089/10755530360623383 Efem S. Clinical observations on the wound healing properties of honey. British Journal of Surgery. 1988;75(7):679–681. doi: 10.1002/bjs.1800750718.] Gethin G., Cowman S. Case series of use of Manuka honey in leg ulceration. International Wound Journal. 2005;2(1):10–15. doi: 10.1111/j.1742-4801.2005.00078.x.] Islam A., Khalil I., Islam N., Moniruzzaman M., Mottalib A., Sulaiman S....

Opinie

Szanowni Państwo,   Szanujemy rzetelność informacji, prawo Polskie oraz wymogi dotyczące promocji miodu manuka ustalone przez prawo Nowej Zelandii. W związku z tym zaprzestaliśmy umieszczania opinii Klientów na naszych stronach internetowych choć większość z nich jest dla nas bardzo korzystna.   Wymiana opinii na temat produktów manuka jest wciąż możliwa na blogach, forach i innych serwisach internetowych. Zachęcamy do ich umieszczania. Jeśli poszukują Państwo opinii o miodzie manuka zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi przez naszych klientów na niezależnym forum opinii OPINEO.     Z pozdrowieniami, Zespół Propharma...

Metody określania jakości Miodu Manuka

Od kiedy zaobserwowano, że spożywanie miodu manuka stało się popularne, przeprowadzono wiele badań w celu ustalenia metody określania jakości tych miodów oraz rozpoznania substancji dla nich charakterystycznych. Już w latach 60-tych XX w. było wiadomo, że miód posiada potencjał utleniający (PA, ang. Peroxide Activity), związany z obecnym w nim nadtlenkiem wodoru (znanym powszechnie jako woda utleniona). Powstający w miodzie nadtlenek wodoru jest szybko rozkładany i nie zapewnia stabilnych i długotrwałych właściwości antybakteryjnych, stąd nie podjęto się wykorzystywania potencjału PA do opisywania...

Pochodzenie miodu manuka – Nowa Zelandia

Miód manuka powstaje z nektaru krzewu manuka (łac. Leptospermum scoparium) porastającego tereny Nowej Zelandii – jeden z najczystszych obszarów świata.   Przybycie Maorysów około XIII w. n.e. oraz kolonizacja przez europejskich osadników (XIX w.) przyczyniły się do napływu nowych roślin na wyspy wchodzące w skład Nowej Zelandii. Nie wpłynęło to jednak na czystość gatunku Leptospermum scoparium.   Krzew manuka rośnie również w innych rejonach świata (np. w Australii), ale występujące tam inne rośliny miododajne, takie jak kanuka (Kunzea Ericoides), zielona herbata (Camellia sinensis)...

Krzew manuka

Manuka (Leptospermum scoparium) jest gatunkiem krzewów lub niewielkich drzew, typowych dla szaty roślinnej wschodnich wybrzeży wysp Nowej Zelandii i południowo-wschodniej Australii. Nazwa rośliny pochodząca z języka Maori (mānuka) używana jest w głównie w Nowej Zelandii. Natomiast w Australii zwyczajowo stosuje się nazwę drzewo herbaciane (ang. tea tree), powstałą za sprawą kapitana Cook’a pijającego napar z jego liści.   Wiecznie zielony krzew manuka mierzy zazwyczaj od 2 do 5 metrów, ale zdarzają się też okazy 15-metrowego drzewa. Choć morfologicznie rośliny mogą różnić się...

Zalecenia Ministerstwa Rolnictwa Nowej Zelandii w sprawie znakowania opakowań oryginalnego miodu manuka

Rząd Nowej Zelandii w publikacji Interim Labelling Guide for Manuka Honey z 31 lipca 2014 r. określa zalecenia dla producentów na temat znakowania środka spożywczego, który może być nazywany miodem manuka.   Miodem manuka może być nazywany zarówno miód jednokwiatowy (tzn. pochodzący w całości lub głównie z Leptospermum Scoparium) lub miód wielokwiatowy, który powstaje na terenach, gdzie obok krzewów manuka rosną także inne rośliny.   Obowiązkowymi warunkami, które muszą być spełnione przez producentów, aby mogli stosować nazwę ‘miód manuka’ są: pozyskiwanie na terenach Nowej Zelandii...

Wymagania stawiane miodom przed dopuszczeniem do obrotu rynkowego w Unii Europejskiej (UE)

Każdy miód jest substancją o bardzo bogatym składzie chemicznym. Aby mógł być wprowadzony do obrotu rynkowego na terenie Unii Europejskiej, producenci (zarówno z państw członkowskich UE, jak i krajów trzecich chcący sprzedawać miody na rynkach wspólnotowych) muszą być pewni, że spełnia wymagania jakości handlowej opisane w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Dodatkowo miody sprzedawane na terenie Polski muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych...

Skala MGO

Profesor Thomas Henle jest autorytetem w dziedzinie badania żywności w Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi współpracownikami z Politechniki w Dreźnie (Niemcy) odkrył, że czynnikiem wyraźnie charakterystycznym dla miodu manuka jest methylglyoxal (MGO). Związek ten występuje w miodzie manuka w niespotykanych nigdzie indziej wysokich ilościach. Henle opisał wyniki swoich badań w artykule Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys opublikowanym w Molecular Nutrition & Food Research Journal w styczniu 2008r.     [blockquote text='Methylglyoxal (znany także...

Racjonalna ilość methylglyoxalu w miodach manuka MGO

Ilość methylglyoxalu zawarta w miodach oznaczonych jako ‘manuka’ może wynosić nawet do 2000 mg/kg.   Warto jednak zwrócić uwagę na dwie zasadnicze sprawy związane z ilością methylglyoxalu a jakością miodów:   Wysokie stężenie methylgloxalu jest możliwe do uzyskania jednak często jest ono związane z niedopuszczalnym przegrzaniem miodu, a to w efekcie prowadzi to utraty właściwości produktu. Przegrzanie miodu prowadzi do utraty jego cennych właściwości i powstania dużych ilości 5-hydroksymethylfurfuralu (HMF). Stężenie HMF powyżej 40mg/kg miodu nie jest dopuszczone normą dla miodów - jego wyższe...